Xu hướng thiết kế tại PointClickHome.com-các băng Cassette trở lại1269

Thật khó để tưởng tượng bây giờ, nhưng 20 năm về trước, trước khi tất cả các tập tin kỹ thuật số mp3, iPod và đài phát thanh Internet, âm nhạc mới là chủ yếu là giới hạn trong các băng cassette-chất lượng thấp, rên rỉ thiết bị nhựa trẻ em của bạn sẽ cười vào ngày nào đó (nếu họ đã không làm). Nhưng biểu tượng băng trở lại, và qua con mắt sáng suốt của một vài nhà thiết kế thông minh, Tiện ích một clunky có thể nhìn hay thay đổi, comical — thậm chí stylish.

Xu hướng thiết kế tại PointClickHome.com-các băng Cassette trở lại1269

0 comments: