Ty nó tất cả cùng nhau1332

Nhiếp ảnh gia: Burcu Avsar & amp; lt; BR & amp; gt; Kiểu dáng bởi Katja Greef [@] Ty Pennington, là chủ nhà của ABC của Extreme Makeover: Home Edition, gần đây đã giới thiệu một dòng của giường ngủ, bộ đồ ăn và các phụ kiện tắm cho Sears. Bảy refreshingly offbeat bộ sưu tập, có phạm vi họa tiết từ người lướt sóng-chic Bali Hải để trong khuôn mặt của bạn Caliente sọc, bùng nổ với năng lượng. Nhắc nhở bạn về bất cứ ai?
Chiều kim đồng hồ từ trên trái: Caliente sọc gối, $17. Bali Hải đồ ăn, $80 (bốn mảnh cài đặt). Sả hoa đồ ăn, $80 (bốn mảnh cài đặt). Sả striae khăn, $10. Sả Knarley khăn, $10. Sả flatware, $25 (bốn mảnh cài đặt). Bali Hai cốc, $20 (tập 4). 800-349-4358, sears.com.


Ty nó tất cả cùng nhau1332

0 comments: