Trang trí với sách1144

< Br > ảnh: Simon Upton
sách là nguồn tuyệt vời của thông tin và nguồn cảm hứng, nhưng quản lý một bộ sưu tập ngày càng tăng ở nhà đôi khi có thể là một thách thức. Tuy nhiên, trong tay phải, một sắp xếp có tay nghề in sách có thể làm cho một phòng khách thêm hấp dẫn, trong khi cũng làm nổi bật một chủ nhà của sở hữu trí tuệ theo đuổi. Cuốn sách có thể được sử dụng để xây dựng một thư viện đầy ấn tượng, thêm màu sắc và hình ảnh phong phú với một phòng và thường làm cho xuất hiện nhiều hơn sống ở nhà. 7 phòng sau hiển thị như thế nào một số chủ nhà không chỉ lưu trữ sách của họ, nhưng cũng đặt họ tự hào về hiển thị.

Trang trí với sách1144

0 comments: