Trang trí với đèn chùm - Chic đèn chùm trang trí ý tưởng1227

Ảnh: William Abranowicz
đèn chùm đã luôn luôn nắm bắt mắt, sự hiện diện của họ lấp lánh thêm hay thay đổi, nét quyến rũ và phim truyền hình cho bất kỳ không gian. Ở đây, ví dụ về soi sáng mười từ các trang của trang trí ELLE — cộng với một roundup của các đèn chùm giống hoặc tương tự, tất cả sẵn. Chỉ cần nhấp vào đây.

Trang trí với đèn chùm - Chic đèn chùm trang trí ý tưởng1227

0 comments: