Trang trí với các sọc - thiết kế phòng sọc1236

< Br > ảnh: Pieter Estersohn
nếu bạn sợ hãi làm một cam kết lớn với motif tuyến tính đáng yêu này, hãy lưu ý rằng chỉ một dấu gạch ngang sẽ làm các trick: một đệm, vải một, một chiếc ghế đơn. Cần thêm bằng chứng? Tham ELLE DECOR phòng nơi sọc được sử dụng nhẹ, nhưng với flair ghê gớm.
Thêm vào đó, xem chọn hàng đầu của chúng tôi cho trang trí sọc sang trọng và các phòng thanh lịch sọc tường.

Trang trí với các sọc - thiết kế phòng sọc1236

0 comments: