Trang trí với bộ sưu tập1105

< Br > ảnh: Joshua Mchugh
Arranged trên một mantel lò sưởi, treo trên tường, hoặc hiển thị trên một giao diện điều khiển, các bộ sưu tập của các đối tượng và nghệ thuật có thể mang lại một phòng sinh hoạt chung với cuộc sống bằng cách tiêm chích nó với cá tính của chủ nhà. Thêm bộ sưu tập với đề án thiết kế nội thất của một ngôi nhà không chỉ liên lạc cá nhân niềm đam mê và mục đích, nhưng cũng tạo ra một tuyên bố trang trí đặc biệt du khách sẽ không nhìn thấy bất cứ nơi nào khác. Phòng bảy sau hiển thị các bộ sưu tập cách chiết trung — từ những bức tranh để vỏ sò đến câu lạc bộ cổ chiến tranh-có được đáng kể được bố trí trong nhà với heaps của phong cách.

Trang trí với bộ sưu tập1105

0 comments: