Sáu mươi Hotel, ý1518

Sáu mươi fav khách sạn Pop-thời trang Hoa hậu sáu mươi đã phân nhánh từ denim vào nhà nghỉ với khách sạn sáu mươi bốn sao của nó. Downtown nằm ở trung tâm thị trấn ven biển Adriatic phổ biến này, mỗi một trong số 40 phòng được trang trí bởi một nghệ sĩ khác nhau dưới sự hướng dẫn trong Wicky Hassan, giám đốc sáng tạo của nhóm sáu mươi và tổng thống. (Và mỗi phòng có một webcam để khách có thể liên lạc với nhau.) Cấu trúc dẫn với hình trứng hở cắt thành chia sẻ bên ngoài mặt tiền của nó địa chỉ nhà hàng, bar và boutique lên thương thời trang. Phòng khoảng $ 200 (via Milano, 54; 39 + 0541/303669, sixtyhotel.com).


Sáu mươi Hotel, ý1518

0 comments: