Sáng lập tắm với Vipp của tăng đỏ Trashcan1172

Ảnh: Geoffrey Sokol
tăng cao hồng, phiên bản giới hạn dòng mới nhất của Vipp, tính năng một loạt các công ty Đan Mạch tắm phụ kiện trong đỏ punchy, bao gồm cả thép 4-gallon đạp bin ($319), Hiển thị. Ba kích thước thùng khác có sẵn trong màu sắc sôi động, cũng như xà phòng máy và cọ nhà vệ sinh. 
917-376-4649; VIPP.com
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

Sáng lập tắm với Vipp của tăng đỏ Trashcan1172

0 comments: