San Francisco trang trí trưng bày bán Tour1000


35 hàng năm San Francisco trưng bày trang trí vừa mới hoàn thành của nó kéo dài một tháng chạy trong một dinh thự biến thế kỷ ở quận Pacific Heights. Ngôi nhà Hiển thị trình bày nhiều hơn 30 phòng của thiết kế bờ Tây Hoa Kỳ, bao gồm cả Brian Dittmar, Geoffrey De Sousa và nhiều người khác. Showcase là một buổi quyên góp cho các trường trung học đại học San Francisco & #8216; s tài chính hỗ trợ chương trình, và đã tăng gần 12 triệu USD trên năm.
nếu bạn không làm cho nó trong năm nay, bấm vào thông qua của chúng tôi chiếu để xem một số hiển thị-dừng thuốc .
bấm vào đây để xem thư viện ảnh cho "Giới thiệu trang trí của San Francisco". 

San Francisco trang trí trưng bày bán Tour1000

0 comments: