Phòng sinh hoạt ngoài trời1154

Ảnh: Simon Upton [@] khi nhiệt độ nóng lên và cây và Hoa đi ra, có vài nơi hấp dẫn hơn so với một phòng khách liền mạch kết nối trong nhà và ra ngoài. Vượt ra ngoài chỉ đơn thuần là mời ánh nắng trong và khung cảnh Sân vườn hoặc Sân thượng, tại toàn những mở rộng kích thước nhận thức của một ngôi nhà, thường xuyên cho các hoạt động hàng ngày tràn ra ngoài. Dưới đây là bảy phòng sinh hoạt thiết thành công thu hẹp khoảng cách và đứng sẵn sàng để tận dụng đầy đủ của tất cả thiên nhiên đã cung cấp.


Phòng sinh hoạt ngoài trời1154

0 comments: