Phòng Makeover1524

Nhiếp ảnh gia: Joseph DeLeo & amp; #149; Theo kiểu của Kim Freeman [@] một phòng sinh hoạt chung, như tên cho thấy, nên hãy xem chia sẻ công bằng của hoạt động. Nhưng khi đội nhà đi đến trang trại 2.500-square-foot Cập nhật này, họ gặp phải một trong đó đã không bustled trong năm. May mắn thay, Phòng đã có một vài điều xảy ra cho nó, bao gồm một lò sưởi phi thường và pháp cửa mở vào một cỗ. Những gì nó thiếu là một kế hoạch hiệu quả chỗ ngồi và một cuộc hôn nhân mịn của đồ nội thất cổ và hiện đại. Làm việc từ bình minh đến hoàng hôn, đội nhà thở cuộc sống trở lại phòng điều khiển phẳng lót.


Phòng Makeover1524

0 comments: