Phòng của bạn yêu thích của năm 20111100


ở đây tại trang trí ELLE, chúng tôi nhìn thấy vì vậy, nhiều phòng phong cách và đầy cảm hứng, thật khó để chơi ưa chuộng. Tuy nhiên, như năm 2011 đến một kết thúc, chúng tôi yêu cầu người trong thiết kế để chia sẻ các phòng để lại một ấn tượng lâu dài năm nay. Xem phòng mà họ yêu thích, và hãy chắc chắn để chia sẻ chọn riêng của bạn trong các ý kiến, trên Facebook hoặc Twitter.
bấm vào đây để xem thư viện ảnh cho "Của bạn yêu thích trang trí ELLE phòng 2011."

Phòng của bạn yêu thích của năm 20111100

0 comments: