Mỹ nữ thiết kế nội thất - phụ nữ Mỹ trong thiết kế1223

Ảnh: William Waldron
mỗi tháng, ELLE DECOR công nhận những thành tựu của các phụ nữ nổi tiếng thế giới thiết kế. Từ nội thất đến thời trang, đồ nội thất cho vải, vinh danh của chúng tôi đã thực hiện một ấn tượng lâu dài về phong cách Mỹ. Chúng tôi đã làm tròn lên gian yêu thích của chúng tôi tạo ra bởi những tài năng thiết kế, bao gồm một số nhà riêng của họ. Click vào đây để xem 11 phòng cảm hứng từ trang trí ELLE phụ nữ trong thiết kế.

Mỹ nữ thiết kế nội thất - phụ nữ Mỹ trong thiết kế1223

0 comments: