Một ngày-một với Candice Olson1334

Nhiếp ảnh gia: Brandon Barre
Stylish, các giải pháp thiết thực để trang trí các tình huống khó xử là những gì khán giả đã đến để mong đợi khi họ điều chỉnh vào thiết kế thiêng liêng với Candice Olson, thiết kế maven HGTV chương trình. Bây giờ Olson đã mang lại tình cảm cùng bộ sưu tập mới của đồ nội thất cho Norwalk, đèn và đèn chiếu sáng AF. "Những tác phẩm này cung cấp cho câu trả lời cho tất cả những người mà nhà tôi không có thời gian để trang trí cá nhân," cô giải thích.
chú được như thế nào mỗi mục sẽ thực hiện trong một căn phòng đặc biệt nhấn mạnh vào tính linh hoạt: một số các mảnh có thể phục vụ nhiều chức năng, và những người khác kết hợp yếu tố phong cách truyền thống và hiện đại vì vậy mà họ có thể phù hợp với cổ điển, hiện đại, hoặc chiết trung settings.

Một ngày-một với Candice Olson1334

0 comments: