Mặt dây đèn: Casamidy của Pila Seca Pendant1005

Casamidy của Pila Seca pendant lamp kết hôn với sự mộc mạc và tinh tế với khung sắt wrought và da dấu. 37 các  h. x 15  w. x 15  vật cố định ánh sáng mất chi phí $1.250, và đi kèm trong các kết thúc khác nhau và các màu sắc da; mạ niken và yên da được hiển thị. casamidy.com
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

Mặt dây đèn: Casamidy của Pila Seca Pendant1005

0 comments: