Mary Mulcahy IVM in hình nền1185

Ảnh: Geoffrey Sokol
Mary Mulcahy của thiết kế, lần đầu tiên được phát triển cho dệt may in khối của mình, bây giờ ân tường với bộ sưu tập Les Indiennes bởi IVM in. 12 bàn tay che chắn wallpapers bao gồm Rayure, trái, và trinh, cả hai trong chàm; bổ sung màu sắc được cung cấp. 
A 27  x 5 yd. cuộn chi phí $155. ivmprints.com
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

Mary Mulcahy IVM in hình nền1185

0 comments: