JR bởi John Robshaw: John Robshaw giá cả phải chăng dây1001

Ảnh: Geoffrey Sokol
JR bởi John Robshaw, dệt may của người thiết kế mới, thêm dòng giá cả phải chăng, bao gồm đồ họa Cliff giường trong bông voile. In tuyến tính cảm hứng Châu Phi chàm batiks, trong khi nhớ lại những bông hoa trên đảo ngược motif Ấn Độ. Sham tiêu chuẩn là $70, và cỡ Queen quilt là $360; Thêm kích thước có sẵn. 212-594-6006; johnrobshaw.com
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

JR bởi John Robshaw: John Robshaw giá cả phải chăng dây1001

0 comments: