Home Theater thiết kế hướng dẫn1471

Phương tiện truyền thông phòng, nên xin vui lòng tất cả các giác quan. Âm thanh mạnh mẽ và hình ảnh rõ nét là quan trọng nhưng hương vị tốt là điều cần thiết. Đó là thời gian để kết thúc frumpy recliners và nhựa CD tháp và tìm thấy chất lượng sao ở nhà hát của chúng tôi. Để đòi lại DVD den, chúng tôi đã phỏng vấn thiết kế nội thất hàng đầu cho lời khuyên tốt nhất của họ trên tất cả mọi thứ từ chỗ ngồi thu xếp để lựa chọn vải. Chúng tôi đã scoured thị trường đáng kể nhất phương tiện truyền thông bàn điều khiển, ghế sofa đôi, và lưu trữ các thông minh — và biên soạn một bộ sưu tập của phương tiện truyền thông phòng để nhiên liệu cảm hứng thiết kế của bạn. Phong cách ngự trị trong thiết kế lý tưởng của chúng tôi, nhưng không thể quên các mặt kỹ thuật; 101 nhà hát nhà của chúng tôi bao gồm tất cả các hạt và bu lông của dự án và tất cả của chúng tôi của biên tập viên picks là chức năng đầu tiên.
các nhà hát là một không gian thư giãn, ước mơ, trái phiếu, cười, khóc, thoát khỏi, giải trí và được giải trí — thiết kế nó để tận hưởng nó

Home Theater thiết kế hướng dẫn1471

0 comments: