Hello Kitty và tự do của Luân Đôn1125


cả hai tự do của London và Hello Kitty từng hợp tác với một loạt các công ty, từ Hermès để Swarovski, vì vậy chúng tôi có thể đã nghi ngờ rằng hai vui vẻ sang trọng thương hiệu cuối cùng sẽ đội lên. Dòng mới của họ-có sẵn độc quyền từ ngày 26 đến ngày 10 tháng 10-mang 5 mẫu ban đầu tính năng Hello Kitty nhìn trộm ra từ phía sau cổ điển Liberty in trên vải, văn phòng phẩm, đồng hồ báo thức, mũ tắm, và nhiều hơn nữa. Từ cây táo, một sự thích nghi của một đồ họa năm 1934 in tới Liên hoan âm nhạc, một nhiều ghê blue trắng hoa, thiết kế được hay thay đổi chưa tinh tế, như là nếu để đảm bảo rằng kết nối của 136-year-old tặng và 36 tuổi tự là thích hợp cho mọi lứa tuổi. 
tự do yêu thương Hello Kitty, £21 một mét, Liberty Luân Đôn; Liberty.co.uk.

Hello Kitty và tự do của Luân Đôn1125

0 comments: