GIF quyến rũ này cho bạn thấy chính xác làm thế nào để lớp một phòng1557


lớp một căn phòng có thể là một cuộc đấu tranh thực sự: chăn bao nhiêu là quá nhiều chăn? In màu hoàn hảo cho các bảng phụ của bạn là gì? Làm nhà máy của bạn áp đảo các tác phẩm nghệ thuật của bạn? 
nội thất thiết kế và các blogger Emily Henderson là ở đây để giúp đỡ với một GIF spellbinding một makeover sunroom tại cô ấy đã làm với mục tiêu. Đột nhiên có vẻ như dễ dàng: ném xuống một tấm thảm, thêm một tuyên bố thực vật và đồ nội thất lớn và xây dựng các chi tiết từ từ để tạo ra phòng hoàn hảo-trong trường hợp này, một tránh nắng, trắng và màu xanh với một vài gợi ý của cây xanh.
Xem thêm chi tiết từ các mát mẻ Lấy cảm hứng từ Tây Nam phòng cô tạo ra dưới đây. 

GIF quyến rũ này cho bạn thấy chính xác làm thế nào để lớp một phòng1557

0 comments: