Feisty tương lai của thiết kế1464


đối với những người nghĩ rằng không có gì là mới và cuốn tiểu thuyết còn lại trong thiết kế nội thất, mục 286 của nhà thiết kế trẻ Interieur của Hội chợ là ra để chứng minh bạn sai. Các cuộc gọi đến các mục nhập cho thi mẫu quốc tế tổ chức tại Bỉ biennale là một tìm kiếm cho một quá trình sáng tạo mới, một câu trả lời cho câu hỏi này hiện tại và một nguồn động lực và cảm hứng thông qua thiết kế. Điều này được chuyển qua các thể loại, làm việc, sinh sống, và chơi và đưa vào thử nghiệm bởi một ban giám khảo đa dạng của nhà thiết kế, giám đốc sáng tạo và các nhà sản xuất hàng đầu thế giới. Sản phẩm chiến thắng không những người hung lên trên làm đẹp hay marketability nhưng thiết kế làm cho cuộc sống thú vị hơn một chút.

Feisty tương lai của thiết kế1464

0 comments: