Draper mới của DwellStudio sọc Bedding1149

Ảnh: Geoffrey Sokol
DwellStudio channeled decorator Dorothy Draper cho công ty mới Draper sọc giường. Cỡ Queen bông tấm thiết lập và cặp shams, Hiển thị trong thuốc phiện, chi phí $280 và $70, tương ứng; Các mô hình này cũng đi kèm trong tro và chinois màu xanh. 
Draper sọc khăn trải giường, $280 và $70, 877-993-9355; dwellstudio.com
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

Draper mới của DwellStudio sọc Bedding1149

0 comments: