Cole & con trai bộ sưu tập hình nền1006

Ảnh: Geoffrey Sokol
mẫu bắt mắt trong Cole & amp; Bộ sưu tập hình nền của con trai-mê cung, bên trái, và hình lục giác — có cue của họ từ Op Nghệ thuật. An 11-yard, 20.5 -rộng cuộn là $150 tại Walnut Wallpaper; colorways khác có sẵn. 323-932-9166; walnutwallpaper.com
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

Cole & con trai bộ sưu tập hình nền1006

0 comments: