Charley Harper cho bộ sưu tập đồ ăn mới fishs câu Eddy1146

Nếu nó không cho những nỗ lực của Todd Oldham, Charley Harper minh họa tuyệt vời có thể đã nhạt dần vào quên lãng. Nhưng bây giờ, cộng tác với bộ đồ ăn bằng quirky purveyor fishs câu Eddy, New York-dựa trên thiết kế là tạo ra một bộ sưu tập các món ăn theo chủ đề thuỷ và thủy tinh lấy cảm hứng từ tác phẩm của Harper. Oldham đã quan tâm đến thiết kế của minh hoạ sau khi xem qua một ví dụ trong một cửa hàng đồ cổ. Cuối cùng, cả hai cộng tác "Charley Harper: An minh họa cuộc sống," một chuyên khảo sát Harper's sự nghiệp. Và khi fishs câu Eddy tiếp cận Oldham về việc tạo ra một dòng chữ ký, ông một cách lịch sự demurred, cho thấy một bộ sưu tập của Harper's làm việc để thay thế. Chúng tôi rất vui mừng ông đã làm. 
Charley Harper cho fishs câu Eddy, $5 đến $32,95; fishseddy.com
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

Charley Harper cho bộ sưu tập đồ ăn mới fishs câu Eddy1146

0 comments: