Blueberry Wallpaper bởi Josef Hoffmann1152

Ảnh: Geoffrey Sokol
Blueberry, một mẫu hình nền được thiết kế bởi Josef Hoffmann cho Wiener Werkstätte năm 1904, bây giờ được sản xuất bởi Studio Printworks cho Galerie Neue thiết kế cửa hàng. Một 27  x 180  cuộn in với hay thay đổi, motif lấy cảm hứng từ thiên nhiên chi phí $95. 
hình nền Blueberry, $95, 212-994-9496; neuegalerie.org
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

Blueberry Wallpaper bởi Josef Hoffmann1152

0 comments: