Bàn ăn mới Roche Bobois1147


ý designer Mauro Lipparini đặt con dấu nhỏ gọn của mình vào bộ sưu tập vang cho Roche Bobois. Bàn ăn, các biện pháp 102 l. x 39 w. x 29 h., có một đầu tempered thủy tinh và thép cơ sở hoàn thành trong anthracite epoxy và chi phí $4,464; kết thúc khác có sẵn.
vang bộ sưu tập ăn uống bảng, $4,464, 212-889-0070; Roche-bobois.com
để biết thêm về những gì chúng tôi tình yêu, hãy nhấp vào đây.

Bàn ăn mới Roche Bobois1147

0 comments: