Đằng sau quá trình sáng tạo của Aviva Stanoff1490


khi chúng tôi lần đầu tiên thấy Aviva Stanoff gối kiểu dáng, chúng tôi nghĩ rằng, "phụ nữ này là ai và làm thế nào cô ấy làm điều này?" Stanoff đã phát triển một công nghệ dệt may nơi nếu cô ép lá, ren, hoa oải hương hoặc bất kỳ đối tượng thành nhung, nó sẽ để lại các nhánh nhà xuất bản chính xác của nó phía sau. Tươi tốt và sống động chất lượng thiết kế của Stanoff được thực hiện mỗi mô hình thực vật, chúng tôi đã từng nhìn thấy héo bằng cách so sánh. Với thiết kế này tốt, chúng tôi đã nhìn thấy cô ấy ở nơi làm việc. Từ các quầy hàng chợ hoa New York để bàn làm việc của studio Brooklyn của cô, PointClickHome video độc quyền này đi sau tâm, bàn tay và các thiết kế của Aviva Stanoff dệt.

Đằng sau quá trình sáng tạo của Aviva Stanoff1490

0 comments: