2008 xu hướng bàn1321

Bản án là: 2008 sẽ là một năm rất tốt cho bàn thiết kế. Một đi bộ qua tại New York Merchandise Mart tradeshow tiết lộ phong cách thiết kế và các mẫu tuyệt vời bắt mắt trong một loạt các đồ đựng bằng cách chính thức và Lễ hội để vui chơi và hàng ngày. Đây là picks của chúng tôi cho năm tiếp theo phong cách người chiến thắng.


2008 xu hướng bàn1321

0 comments: