Ý tưởng tuyệt vời: Lối vào lớn 79

Ý tưởng tuyệt vời: Lối vào lớn
A vàng-leafed trần, tay vẽ hình nền Gracie, và sàn xương cá mòi walnut ash thêm nhân vật phức tạp vào tiền sảnh của một căn hộ Manhattan bởi Brian J. McCarthy; Bàn điều khiển là từ thế kỷ 18, và băng ghế là bởi Nancy Corzine.
Ý tưởng tuyệt vời: Lối vào lớn

0 comments: