Ý tưởng tu sửa nhà bếp: Nhà bếp hiện đại quốc gia 389

Nhà bếp hiện đại quốc gia
đảo tối walnut là một workhorse không chỉ từ quan điểm của nhà bếp hàng ngày nhiệm vụ, nhưng cũng có từ một quan điểm thiết kế. Màu sắc của nó tối tương phản với trắng tủ và backsplashes, cung cấp một neo trực quan. Kết thúc cũng hoạt động như một chuyển đổi từ tủ các Brazil-walnut tầng.
Ý tưởng tu sửa nhà bếp: Nhà bếp hiện đại quốc giasofa gỗ xoan đào

0 comments: