Ý tưởng trang trí: Được thiết kế cho cha 186

Thiết kế bố
Thiết kế Vicente Wolf enlivened tiền sảnh của một căn hộ Park Avenue bởi bao phủ sàn bằng đá cẩm thạch với một sự kết hợp đồ họa của tự nhiên và màu russet thảm; tước tắt thanh nẹp vì vậy, đồ nội thất mới sẽ bật; và thậm chí cung cấp một cái nhìn của các nhà bếp (thông qua sách, mà là backless). Sói mua bảng Indonesia và các đối tượng kiến trúc Thái devotional trên chuyến đi của mình thường xuyên để Asia.
Ý tưởng trang trí: Được thiết kế cho cha

0 comments: