Ý tưởng trang trí Giáng sinh Hoa hồng vàng 198

Hoa hồng vàng tôn tạo tim Tie-On
$ 4,99, The Container lưu trữ
Buy Now
những tế nhị thêu vải trái tim trong sắc thái của màu hồng nhạt và sage được thiết kế để được looped quanh ribbon và gắn liền với quà tặng. Sau khi trình bày đều mở ra, họ có thể được giấu đi và lưu lại cho năm sau cây.
Ý tưởng trang trí Giáng sinh Hoa hồng vàng

0 comments: