Ý tưởng sàn ngoài trời - lời khuyên thiết kế sàn hồ bơi 209

Chuẩn bị ánh sáng và tưới dây đầu tiên
bạn có thể cài đặt ánh sáng, vòi phun nước và hệ thống âm thanh cuối, nhưng suy nghĩ về họ đầu tiên. "Rất nhiều người để lại diện tích cho nhà máy nhưng quên về thủy lợi, vì vậy sau đó họ phải tay-nước nhà máy những tất cả thời gian," ông Congdon. "Trong khi đó nếu bạn chạy tất cả các conduits cho chiếu sáng, tưới tiêu và loa ngoài trời cho những khu vực trước khi bạn làm bài của bạn, nó là dễ dàng hơn nhiều."
Ý tưởng sàn ngoài trời - lời khuyên thiết kế sàn hồ bơidao tao ke toan

0 comments: