What's Hot! Tháng mười hai 2007 43

Những gì là cũ là mới
Thiết kế năng động duo BassamFellows đang tung ra một dòng chữ ký đồ nội thất cho McGuire mà tài liệu tham khảo Wiener Werkstätte. Bộ sưu tập hình học nhớ lại biến thế kỷ Vienna, nhưng vật chất của nó, mây, là refreshingly bất ngờ. Ghế bành, ghế, ghế đẩu, và Đế quốc Ottoman có một kết thúc đen hoặc tự nhiên. Các ghế, Hiển thị, các biện pháp 24,5 w. x 26 h. x 20,25 mất, có một đệm da bảo hiểm và chi phí $1,890. Để mua sắm, gọi 800-662-4847.
What's Hot! Tháng mười hai 2007

0 comments: