What's Hot! Tháng bảy/tháng tám năm 2008 61

What's Hot! Mua sắm: Maison sống, Washington, D.C.
đại lý Jean Pierre Sarfati, mà đồ cổ Pierre Jean là một nguồn hàng đầu cho các cao bay đam mê trang chủ (Laura Bush, Oprah Winfrey), đã mở Maison sống, một vệ tinh với hơn outlook không thường xuyên. Các tính năng cửa hàng, một cổ phiếu liên tục thay đổi của đầu 20 thế kỷ thấy như đèn bằng đá cẩm thạch, sunburst gương và đồ hộp ghế trong một không gian thoải mái, gọn gàng. Những gì nhiều hơn, khách sạn cung cấp truy cập refreshingly giá-tất cả mọi thứ, thậm chí nhất quyến rũ chandelier, là dưới $1.000.
2603 P St., NW, 202-337-1731.
What's Hot! Tháng bảy/tháng tám năm 2008

0 comments: