Ứng dụng cho thiết kế nội thất - trang trí ứng dụng 285

Ai: Tobi Fairley tổng thống/chủ sở hữu của Tobi Fairley thiết kế nội thất
phải có App: Evernote miễn phí
những gì nó làm: Evernote là một ứng dụng miễn phí cho phép bạn tổ chức các ghi chú, hình ảnh, ghi âm thanh, danh sách, và thêm vào máy tính xách tay bạn có thể sau đó thẻ , tập tin vào "chồng", và tìm kiếm. Nó thậm chí giải mã ghi chú viết tay của bạn, do đó, họ đang tìm kiếm, quá.
tại sao Tobi yêu nó: "Evernote cho phép tôi để thu thập các nguồn cảm hứng, các hình ảnh của tôi trang của ghi chú và các bản vẽ, hình ảnh của vải cặp, ảnh chụp nhanh các hình ảnh trang web, và nhiều hơn, gọn gàng vào máy tính xách tay . "
Ứng dụng cho thiết kế nội thất - trang trí ứng dụngghế sofa góc giá rẻ

0 comments: