TRƯỚC & sau - nhà bếp 29

Các nhà bếp trước khi
[@] "chúng tôi cũng thay thế là gỗ với một khác nhau, chất lượng gỗ tốt hơn. Nó không fab gỗ sàn nhà, nhưng đó là hiệu quả chi phí, đang tìm kiếm tốt hơn và dễ dàng để làm sạch. Sàn trước đó đã không có bất kỳ kết cấu với nó, làm cho nó trông một chút ở phía bên rẻ."

TRƯỚC & sau - nhà bếp

0 comments: