Trong năm 2013 - Up và đến nhà thiết kế 263

Chúng tôi đã là kiến trúc sư trẻ tại New York, sự suy thoái xảy ra, và chúng tôi không thể có được công ăn việc làm, Marc Semenovich Kushner nhớ lại của cảm hứng ban đầu của mình để bắt đầu Architizer, một mạng xã hội tập trung độc quyền về kiến trúc, với ba người bạn. "Thậm chí tệ hơn, chúng tôi đã có không có cách nào để nói cho ai biết về công việc chúng tôi đã thực hiện." Vì vậy, họ đã thay đổi tình hình — trong thời trang ấn tượng. Trong năm 2009, sau sự nổi lên của các trang web như Facebook và LinkedIn, chúng tung ra các Architizer, một điểm đến kỹ thuật số mà kiến trúc sư có thể giới thiệu các dự án của họ và kết nối với các nhà thiết kế, nhà báo, khách hàng tiềm năng mới, và bất cứ ai khác quan tâm đến kiến trúc.
Trong năm 2013 - Up và đến nhà thiết kếbàn trà sofa đẹp

0 comments: