Trend cảnh báo tại trang chủ: tấm thảm 94

Tôi xem xét bản thân mình đương đại và hiện đại bởi hầu hết các biện pháp, nhưng tôi thích tái giải thích. Tôi gãy hình ảnh này ở Milano, mùa xuân năm ngoái, tôi đã được thực hiện bởi Charlotte Lancelot mới, lớn, bề mặt da mất ngày cross-stitched, lấy cảm hứng từ bà tapestries. Không chỉ là tấm thảm đẹp ra, những mòn đi các bản vá lỗi chỉ là quan trọng. Đó là tham chiếu đến tuổi ở lovely mềm màu sắc mà tôi yêu.
lưu ý: Đừng bỏ lỡ Charlotte Lancelot thảm trong xu hướng Alert!
Trend cảnh báo tại trang chủ: tấm thảm

0 comments: