Trang trí với màu trắng 40

Trong phòng khách của Estee Lauder executive John Dempsey, được thiết kế bởi Bibi Monnahan, một bộ sưu tập các bức ảnh của các nghệ sĩ như Ray Charles White, Anthony Friedkin, và Roxanne Lowitt được nhau bằng khung màu đen đơn giản. Như là một bộ sưu tập, nhiều phần được thực hiện ấn tượng hơn bởi đang được hiển thị ở cấp độ khác nhau-trên tường, chống lại một hình ảnh đường sắt, và nằm rải rác trên sàn nhà.
Trang trí với màu trắng

0 comments: