Trang chủ vườn: Trang trí với gạch 197

Marrakech nhận
mỗi sáu phòng tắm được thiết kế bởi Bill Willis trong Dar Es Saada — nhà Yves Saint Laurent và Pierre Berge chất ở Marrakech — có họa tiết khác nhau tạo ra với gạch từ Fez ở gần đó. Trong phòng tắm này, ghép Khung gương, viền Bồn tắm và quầy, và tô điểm cho một bảng. 
Trang chủ vườn: Trang trí với gạch

0 comments: