Trang chủ tổ chức ý tưởng - làm thế nào để tổ chức các ngôi nhà của bạn 350

Tôi yêu bao gồm cả trường hợp mảnh đẹp trong thiết kế của tôi để giúp đỡ với lưu trữ. Ví dụ, trong nhà riêng của tôi tôi có một trường hợp mặt kính Maison Jansen. Nửa trên các cửa hàng Trung Quốc của chúng tôi, một số stemware và máy trộn đồ uống cocktail. Phía dưới một nửa là đóng cửa lưu trữ và ẩn miếng nhiều chức năng. Nhưng vì nó là một mảnh trường hợp tuyệt đẹp của riêng của mình, nó thêm vào thẩm Mỹ trong khi cũng thêm chức năng.-mùa hè Thornton
Trang chủ tổ chức ý tưởng - làm thế nào để tổ chức các ngôi nhà của bạnghế sofa đơn cổ điển

0 comments: