Thiết kế xu hướng - Danh sách ngắn: Thelma Golden 295

10. Marcus Samuelsson cookbook, bảng Mỹ mới. Công thức nấu ăn là tuyệt vời trong sự đơn giản của họ và những gì họ nói về chúng tôi country.
11. Hình ảnh gờ: tôi thích sự tự do ở nhà để làm cho một triển lãm mới hầu như mỗi ngày.
12. Nghệ sĩ, cho cảm hứng của họ liên tục. Họ thúc đẩy tôi, thách thức tôi, và làm cho tôi nhìn thấy những điều khác nhau.
Thelma Golden The Studio bảo tàng tại Harlem.
Thiết kế xu hướng - Danh sách ngắn: Thelma Goldenghế sofa giường giá rẻ

0 comments: