Thiết kế xu hướng 2013 - xu hướng màu sắc 126

Một sự ngạc nhiên, nhưng nó cho thấy lên nhiều hơn nữa thường xuyên, và trong cài đặt phòng yên tĩnh hơn. Nguy hiểm ở đây là có công ty nhạt nhẽo, nhưng rất tài năng thiết kế đang sử dụng một loạt các sắc thái của màu be kem, off-white, và có, trong một loạt các họa tiết để tạo ra các thiết lập thanh thản. Điều này có thể bắt đầu một phản ứng chống lại tất cả các màu sắc sống động và nhiều lớp phòng chúng tôi đã nhìn thấy cho quá khứ vài năm.
bọc chỗ ngồi, một lông ném, và da tường bảng tất cả trong các tông màu trung tính ở các quốc gia chủ của York Street Studio của Linda Zelenko và Stephen Piscuskas. 
Thiết kế xu hướng 2013 - xu hướng màu sắc

0 comments: