Thiết kế nội thất kinh doanh 53

Hôm nay A. Rudin sản xuất riêng của mình bộ sưu tập cổ điển, thiết kế bọc đồ nội thất, bán tại showroom ở bốn thành phố. Công ty cũng tạo ra các tùy chỉnh nội thất cho những thiết kế nội thất hàng đầu như Jamie Drake và Michael S. Smith, cũng như cho các khách hàng lớn nhất, ông trùm kinh doanh Las Vegas Steve Wynn. Spencer, người sử dụng để làm việc trong các doanh nghiệp âm nhạc, đã giúp thiết lập A. Rudin New York showroom, và hiện đang làm việc để tái thương hiệu các công ty với các dự án như rerelease thiết kế từ lưu trữ của công ty, bao gồm cả một thập niên 1930 tufted, chặt chẽ sau ghế sofa. "Chúng tôi về thiết kế vượt thời gian, cổ điển mà sẽ không bao giờ đi ra khỏi phong cách," ông nói. arudin.com
Spencer Rudin
Thiết kế nội thất kinh doanh

0 comments: