Thiết kế nội thất châu Âu 107

Châu Âu Flair
trong phòng bản vẽ của ngôi nhà Mehall Griffey và Jerry Maggi Catania, ý, vữa trần nhà và sàn bê tông-gạch sơn là cả hai bản gốc để xây dựng. Ghế sofa là bởi Baxter, dinh cổ là áo và bức tranh Flemish thế kỷ 18 đã được tìm thấy tại một thị trường trời Paris. Các bức tường được sơn trong Farrow Ball's xuống ống.
Thiết kế nội thất châu Âu

0 comments: