Thiết kế nhà bếp thông minh lí 93

Thiết kế nhà bếp thông minh lí
phạm vi mới tận cùng lỗ thông hơi ống dẫn và dòng khí mà ở nơi dành cho các thiết bị cũ. Bếp đun sáu-burner là một của chủ sở hữu phải có mặt hàng. Bởi vì phạm vi này tọa lạc giữa hai cửa, không có đồng hồ sườn đã có thể; bề mặt đích gần nhất là đảo.
Thiết kế nhà bếp thông minh lí

0 comments: