Tham gia của cô làm việc nhà 37

Tham gia của cô làm việc nhà
[@] trong phòng ngủ, Raji chứng tỏ cô ấy là một bậc thầy về quy mô, quản lý để cân bằng một cặp đèn bàn cạnh giường ngủ Giacometti (từ một cuộc đấu giá ở Christie's) với một photomural supersize, một thấp slung giường thiết kế Centro Italia đương đại và một cặp của câu lạc bộ ghế trong một bộ Vải mảnh. Phòng ngủ cũng làm cho rõ ràng không khéo tay của Raji lúc khiến mắt để giữ trong chuyển động, chuyển trọng tâm từ đối tượng này đến đối tượng.

Tham gia của cô làm việc nhà

0 comments: