Tắm ngâm trong phong cách 102

Một phòng tắm ngâm trong phong cách
A đồng, Bồn tắm ngâm kiểu Nhật được thiết lập thành một nền tảng xây dựng ba bước từ sàn nhà tắm. Sàn nhà và cầu thang ở đây được thực hiện của walnut, cho thấy một sự thay đổi tất cả các môi trường từ các bề mặt mát mẻ trong phần còn lại của phòng.
Tắm ngâm trong phong cách

0 comments: