Sinh hiện đại 1

Sinh hiện đại
[@] ở Phòng khách, phù hợp với Bertrand Goldberg cuối bàn và ghế da Irving Sabo cung cấp sự đối xứng cho sofa Cassina bởi Philippe Starck và phát hành lại Serge quận Mouille vật cố định ánh sáng từ Gueridon; tấm thảm Jean Arp là vintage.

Sinh hiện đại

0 comments: